Om Pemtec

Pemtec utvecklar, tillverkar och säljer kollektorer för Geoenergi/bergvärme samt kompletterande utrustning. Läs mer

Om Pemtec

Vårt mål är att vara "geoenergins pionjärer" inom vårt område – effektiva och miljövänliga kollektorlösningar. Vi arbetar ständigt med att utveckla produkter som ger högre värmeledningsförmåga och ett bättre grundvattenskydd. Vi har ett antal patent och patentansökningar inom detta område.

Nära kontakt med våra kunder

Våra kunder är borr- och VVS-entreprenörer samt återförsäljare/grossister. Vi ger våra kunder mervärde genom att skapa en nära kundrelation för att kontinuerligt kunna förbättra våra tjänster och för att få branschrelaterad, högkvalitativ feedback.

Företaget ägs av familjen Alexandersson.Tillverkningen sker vid företagets fabrik i Svaneholm i Borås kommun.

Attraktivt alternativ för förnybar uppvärmning och kylning

Värmepumpar som utnyttjar omgivningsluft, jord- vatten- eller bergvärme kan ge både kostnadseffektiv uppvärmning och kylning som tillgodoser en rad privata och kommersiella husägares behov. Dagens värmepumpar har en hög effektivitetsgrad och ses därför som ett av de mest attraktiva alternativen för förnybar uppvärmning och kylning.

Potentialen hos värmepumpsystem bekräftas i en färsk studie gjord av McKinsey & Company (2009) som visar att en minskning av energiförbrukningen i byggnader är det minst kostsamma sättet att betydligt minska koldioxidutsläppen. Geoenergi/bergvärmepumpar i synnerhet har bevisats kunna minska energiåtgången rejält och förhindra förbrukningstoppar i byggnader och räknas därför som ett betydande bidrag till strategin för minskade koldioxidutsläpp.

Dessutom är Sverige ett föregångsland i världen vad gäller geoenergi, installationer per capita och utnyttjande av högteknologiska bergvärmelösningar för uppvärmning och kylning av kommersiella byggnader såsom Ikea-lager och Arlanda flygplats.

Pemtec deltar i satsningen att leverera ledande "banbrytande bergvärmelösningar" i linje med strategin för minskade koldioxidutsläpp samt levererar innovativa produkter i världsklass för värmeväxling och grundvattenskydd.