Om Pemtec

Pemtec utvecklar, tillverkar och säljer kollektorer för Geoenergi/bergvärme samt kompletterande utrustning. Läs mer

Vad är geoenergi?

Trots att temperaturen på jorden varierar beroende på väder och årstid absorberar vår jord konstant omkring 50 % av solenergin, mer än 500 gånger mer energi än jordens befolkning behöver årligen. Denna energi lagras under jord i form av ren, förnybar energi vid ett mer eller mindre konstant temperaturintervall på 3–10 grader C i Sverige och 45–70 grader F i Nordamerika. Temperaturvariationerna har med det geografiska läget och den underjordiska temperaturen att göra. I t.ex. Stockholm ligger temperaturen relativt stadigt på 7–8 grader.

Man kan säga att jorden är den största solfångaren som finns! Och en solfångare som varken kräver installations- eller materialkostnader... Geoenergi klassas som förnybar energi och har på sistone rönt stort intresse världen över.