Om Pemtec

Pemtec utvecklar, tillverkar och säljer kollektorer för Geoenergi/bergvärme samt kompletterande utrustning. Läs mer

Brunnsborrar organisationen Avanti presenterar sig.

Pemtec medverkar att sprida information om geoenergi tillsammans med Avanti. 

Läs den intressanta foldern här:

För ytterligare infomation om geoenergi samt vad Avanti kan erbjuda: klicka här.

Nyheter
  • Annons i Borrsvängen nr 4 - 2014.

  • Annons i Borrsvängen nr 3 - 2014.

  • Produktblad på Krontätning.

  • Annons i Borrsvängen nr 2 - 2014.

  • Annons i Borrsvängen nr 4 - 2013.

  • Annons i Borrsvängen nr 3 - 2013.

  • Annons i Borrsvängen nr 1 - 2013.

  • Produktblad för Isolerade kollektorrör.

  • Produktblad för Aquatät.

Fler artiklar