Om Pemtec

Pemtec utvecklar, tillverkar och säljer kollektorer för Geoenergi/bergvärme samt kompletterande utrustning. Läs mer

Produkter

Våra produkter är miljövänliga, innovativa och av hög kvalitet.

Fram till i dag har det mesta av forsknings- och utvecklingsarbetet inom bergvärmesektorn fokuserats på att förbättra effektiviteten hos värmepumpsenheten (ovan mark) och väldigt lite fokus har lagts på att förbättra den termiska verkningsgraden hos värmeväxlaren (kollektorn) i borrhålet.

Pemtec tror att det här kommer att förändras och att alltmer uppmärksamhet kommer att riktas mot den underjordiska delen av bergvärmesystemet – nämligen på att förbättra borrhålets termiska verkningsgrad, förbättra grundvattenskyddet och minska installationskostnaderna för kollektorn.

Vårt mål är att fortsatt vara "geoenergins pionjärer" inom vårt område – effektiva kollektorlösningar.