Om Pemtec

Pemtec utvecklar, tillverkar och säljer kollektorer för Geoenergi/bergvärme samt kompletterande utrustning. Läs mer

Green Collector (patentsökt)

Systemet nyttjar en energikapsel som är vattentät och effektivt fångar upp geoenergi utan att öka borrhållsmotståndet nämnvärt. De viktigaste fördelarna hos detta system är:

  • Grundvattenskydd - förhindrar köldmediet från att förorena grundvattnet vid eventuella läckage
  • Förhindrar att grundvattnet i angränsande akviferskikt blandas och att saltvatten tränger in i angränsande vattenbrunnar
  • Ökar termiska effektiviteten genom minskat borrhålsmotstånd jämfört med traditionell återfyllning (bentonit)

Green Collector förväntas bli framgångsrik utanför Sverige som i dag har strängare grundvattenskyddsbestämmelser. I dessa länder används för närvarande bentonit som både är kostsamt och tidskrävande att använda. Green Collector introducerades på marknaden i januari 2009.

Se filmen om Green Collector här